บริษัท ทู เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 โดยมี สำนักงานอยู่ที่ 96 หมู่ 8 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี และโรงงานจัดตั้งอยู่ที่ 29/2 หมู่ 9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อประกอบธุรกิจในด้านแปรรูปอาหาร และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค โดยมีทีมผู้บริหาร ซึ่งทำงานในอุตสาหกรรม และธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร จึงมีความคิด และเริ่มทำธุรกิจแปรรูปวุ้นมะพร้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

aos-init aos-animate

วิสัยทัศน์ขององค์การ

1. เป็นผู้ดำเนินการในการแปรรูปวุ้นมะพร้าว โดยมีหลักที่ลูกค้าเป็นสำคัญ
2. เราพัฒนา และปรับปรุงสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้วุ้้นมะพร้าว เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด